Posted on: June 30, 2020 Posted by: admin Comments: 0

DEMOKRASI BERPARLIMEN PDF

Transcript of DEMOKRASI BERPARLIMEN. DEMOKRASI BERPARLIMEN DEMOKRASI BERPARLIMEN? Satu sistem kerajaan yang dipilih. Get this from a library! Sistem demokrasi berparlimen di Malaysia. [Malike Brahim .] — On democracy and parliamentary government in Malaysia. Watch the latest videos from Demokrasi Berparlimen & Raja Berperlembagaan.

Author: Shaktile Dout
Country: Liberia
Language: English (Spanish)
Genre: Photos
Published (Last): 13 December 2005
Pages: 406
PDF File Size: 6.41 Mb
ePub File Size: 2.88 Mb
ISBN: 916-1-36695-745-4
Downloads: 17328
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tojashicage

Sistem Demokrasi Berparlimen

Corak pemerintahan xemokrasi ialah sistem raja berperlembagaan dan sistem republik. Sistem Raja Berperlembagaan ialah sistem pemerintahan yang mengekalkan raja sebagai pemerintahan tertinggi negara dan negeri.

Sistem Republik pula menolak institusi raja. Kerajaan ini diketuai oleh presiden. Presiden dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. Di negara Perancis, Korea Selatan, India dan Filipina presiden demorasi dua jawatan iaitu sebagai ketua kerajaan dan ketua negara. Demokrasi Berparlimen bermaksud rakyat melibatkan diri dalam sistem pemerintahan negara.

Raja-Raja Melayu demokraxi menjadi lambang taat setia rakyat. Melalui sistem ini rakyat berpeluang membentuk kerajaan. Rakyat bebas memilih perwakilan melalui pilihan raya.

Perlembagaan Malaysia menjadi garis panduan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen di Malaysia. Selaras dengan peredaran masa, beberapa pindaan perlembagaan dibuat untuk menyesuaikan sistem pentadbiran dengan perkembangan politik semasa. Sistem demokrasi berparlimen di negara kita berjaya mengekalkan kerajaan yang adil, sejahtera, dan stabil. Latar belakang sistem Demokrasi Demikrasi. Selepas pembentukan Malaysia pada tahunjentera pentadbiran kerajaan telah diperkemaskan.

Negara demokrasi lahir daripada perjuangan berasaskan kedaulatan rakyat. Pemerintahan dibantu oleh Perdana Menteri. Malaysia mengamalkan Sistem Demokrasi Berparlimen dan Raja Berperlembagaan sejak mencapai kemerdekaan pada tahun Raja-raja Melayu menjadi drmokrasi taat setia rakyat. Rakyat berpeluang membentuk kerajaan. Rakyat berhak menyokong dan mengekalkan atau menukar kerajaan yang sedia ada melalui pilihan raya. Pindaan perlembagaan dibuat untuk menyesuaikan sistem pentadbiran dengan perkembangan politik semasa.

Sistem demokrasi Berjaya mengekalkan kerajaan yang adil,sejahtera dan stabil. Ciri-ciri pemerintahan Demokrasi Berparlimen. Perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi yang menjadi asas pembentukan negara kita.

Perlembagaan merupakan jaminan kerajaan menunaikan tanggungjawab melalui peruntukan yang terkandung di dalamnya. Perlembagaan Malaysia diperkenalkan pada 16 September Perlembagaan negara kita mengandungi perkara. Perlembagaan Malaysia membuat pembahagian kuasa antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri kerana Malaysia merupakan sebuah negara persekutuan. Negeri-negeri yang bergabung dengan Persekutuan Malaysia diberikan hak,kuasa dan tanggungjawab seperti yang diperuntukkan dalam perlembagaan negeri.

Raja berperlembagaan bermaksud sistem pemerintahan beraja mengikut peruntukan dalam perlembagaan Malaysia.

Baginda tidak boleh bertindak bersendirian kecuali dalam perkara tertentu atas budi bicara Baginda. Yang DiPertuan Agong dipilih daripada kalangan sembilan Raja-Raja Melayu secara bergilir-gilir dalam tempoh 5 tahun sekali. Baginda merupakan tonggak kerajaan Malaysia ,ketua utama negara dan merupakan ketua tertinggi angkatan bersenjata.

  CORNING FAN-BT25-12 PDF

Baginda juga berkuasa mengampunkan atau menangguhkan sesuatu hukuman terhadap kesalahan yang dibicarakan oleh Mahkamah Tentera. Baginda juga merupakan satu daripada tiga unsur parlimen. Baginda mempunyai kuasa memanggil dan membubarkan parlimen. Baginda bertanggungjawab menjaga dan memelihara kedudukan dan hak istimewa orang Melayu. Malaysia merupakan salah sebuah negara demokrasi berparlimen yang mengamalkan konsep pengasingan kuasa. Ketiga-tiga badan harus dipegang oleh pihak yang berasingan untuk mengelakkan pembolotan kuasa.

Perundangan merujuk kepada undang-undang yang digubal oleh badan perundangan yang dipertanggungjawabkan oleh perlembagaan. Manakala parlimen ialah badan perundangan yang bertanggungjawab menggubal undang- undang di negara kita. Parlimen juga merupakan ciri-ciri sistem demokrasi berparlimen. Parlimen adalah badan perundangan yang bertanggungjawab menggubal undang-undang di negara kita.

Demokrasi berparlimen & raja berperlembagaan by Solehudin Khadir on Prezi

Ini merujuk kepada undang-undang yang digubal oleh badan Perundangan. Parlimen berperanan menggubal undang-undang bagi menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat. Dewan Negara atau Senat merupakan dewan tertinggi dalam berparlmen pemerintahan negara kita. Ahli Dewan Negara yang digelar senator ini mewakili setiap negeri dan mereka dilantik tanpa melalui pilihan raya.

Seseorang Senator memegang jawatan selama tiga tahun. Senator mestilah berumur sekurang-kurangnya 30 tahun. Pada tahunberlaku pertambahan ahli kepada ahli. Mereka mewakili setiap kawasan pilihan raya seluruh Malaysia atau kawasan parlimen. Ahli dilantik melalui pilihan raya dan memegang jawatan dalam tempoh lima tahun. Tugas demokgasi ini adalah menggubal dan meluluskan undang-undang.

Undang-undang yang digubal dinamakan Akta. Kabinet atau Jemaah Menteri merupakan badan pelaksana dasar-dasar kerajaan. Kabinet merupakan pembuat dasar tertinggi negara. Tugas Jemaah Menteri adalah menggubal dasar-dasar kerajaan dalam semua perkara. Perdana Menteri merupakan Ketua Jemaah Menteri. Perdana Menteri atau Timbalan Perdana Menteri mengetuai sesebuah atau beberapa kementerian. Setiap kementerian bertanggungjawab menggubal dasar-dasar kerajaan,merancang dan menyelaraskan program pembangunan ekonomi dan sosial berparlinen negara kita.

Pada masa ini, terdapat 26 buah kementerian yang bertanggungjawab dalam semua perkara. Seseorang menteri yang demokrsai diberikan tugas dalam kementerian tertentu dikenali sebagai Menteri Tak Berportfolio. Menteri Tak Berportfolio akan diberikan demokras tertentu oleh Perdana Menteri. Pada peringkat kementerian, pentadbirannya diketuai oleh Ketua Setiausaha Kementerian.

Ketua Setiausaha dibantu oleh kakitangan kerajaan yang dikenali sebagai kumpulan pegawai perkhidmatan awam. Semua kakitangan awam bertanggungjawab melaksanakan dasar dan tugas yang ditetapkan oleh kerajaan. Sesebuah kementerian pada kebiasaannya mempunyai jabatan pada peringkat pusat,negeri dan daerah. Badan Berkanun merupakan badan separuh kerajaan yang mempunyai kuasa autonomi tertentu. Badan berkanun mempunyai peruntukan kewangan sendiri. Badan ini ditadbir oleh sesebuah Lembaga Pengarah yang bertanggungjawab kepada Menteri yang berkenaan.

  AMERITRON AL-811H MANUAL PDF

Beberapa suruhanjaya ditubuhkan untuk mengendalikan urusan pelantikan menguruskan kenaikan pangkat dan memantau disiplin dalam kalangan kakitangan awam. Perkara sivil berkaitan dengan saman biasanya memerlukan afidavit manakala perkara jenayah pula melibatkan kanun keseksaan.

Sistem mahkamah diwujudkan oleh perlembagaan Malaysia untuk melaksanakan tugas kehakiman. Tugas-tugas mahkamah adalah mentafsir perlembagaan negara dan mentafsir undang-undang, mengisytiharkan undang-undang bertulis Kerajaan Persekutuan berpalrimen Kerajaan Negeri dan mengisytiharkan sesuatu tindakan kerajaan yang xemokrasi sah di sisi undang-undang.

Mahkamah tidak boleh meminda undang-undang kerana perkara ini merupakan kuasa Badan Perundangan atau Parlimen. Sistem mahkamah di Malaysia disusun mengikut hierarki piramid. Melalui sistem ini, individu atau kumpulan ber;arlimen tidak berpuas hati dengan keputusan perjalanan mahkamah boleh membuat rayuan ke mahkamah yang lebih tinggi.

Berparliimen pelantikankenaikan pangkat dan pelucutan jawatan terletak di bawah kuasa Yang di-Pertuan Agong. Seseorang hakim tidak boleh dipecat sewenang-wenangnya tanpa sebarang sebab yang munasabah. Hakim tidak dibenarkan mengambil bahagian dalam politik. Tujuannya supaya hakim dilindungi daripada pengaruh politik untuk menjamin keadilan dan kesaksamaan undang-undang.

Peguam negara merupakan penasihat undang-undang kerajaan. Peguam negara juga akan menjadi Pendakwa Raya atau Peguam Bela bagi kerajaan. Pilihan raya dijalankan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya.

Pilihan raya merupakan proses memilih wakil rakyat untuk memerintah sama ada berparimen peringkat negeri atau persekutuan. Pemilihan dilakukan secara sulit dengan menggunakan prosedur yang telus dan teratur.

Pengiraan undi dibuat secara terbuka dan keputusannya direkodkan. Manakala calon yang mendapat undi terbanyak dikira menang melalui sistem majoriti mudah. Pilihan raya merupakan ciri penting sistem demokrasi berparlimen.

Sistem berparlimen

SPR bertindak menentukan sempadan bahagian-bahagian pilihan raya, menjalankan pendaftaran dan mengendalikan pilihan raya. Pilihan raya umum diadakan 5 tahun sekali. Pilihan raya umum di Sabah dan Sarawak diadakan secara berasingan.

Pilihan raya kecil diadakan apabila berlaku kekosongan kerusi di mana-mana kawasan parlimen atau Dewan Undangan Negeri disebabkan kematian, peletakan jawatan dan pelucutan jawatan.

Selepas kekosongan itu, pilihan raya kecil mesti diadakan dalam tempoh 60 hari bagi Semenanjung Malaysia dan 90 hari bagi Sabah dan Sarawak. Calon daripada pelbagai parti yang bertanding dibenarkan berkempen. Tempoh berkempen adalah antara 7 hingga 15 hari sahaja.

Pembubaran Parlimen akan dilakukan oleh Yang di Pertuan Agong. Proses demokrxsi raya bermula dengan penetapan tarikh penamaan calon dan pengundian semokrasi Suruhanjaya Pilihan Raya.

Categories:

Leave a Comment